×

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ

Perrigo tarafından şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde kişisel verileriniz işlenmektedir. İşlenen verilerinizin uyumluluğu için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli özen gösterilmektedir. İş bu metin Perrigo’nun genel nitelikte veri işleme faaliyetlerini açıklamakla beraber süreç bazında veri işlemeye göre aydınlatma yapılmaktadır. 

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla Topluyor ve İşliyoruz?

Kişisel verileriniz şirketimizin ürün ve hizmetlerinin tedarikinin sağlanabilmesi, idari ve ticari faaliyetlerini yürütebilmesi amacı ile hukuka uygunluk sebepleri kapsamında işlenmektedir. 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri

Kişisel Verileriniz iş ortaklarımız, bayilerimiz, çalışanlarımız, kariyer siteleri, müşterilerimiz ve işbirliği yaptığımız tedarikçilerimizden doğrudan doğruya elde edilmektedir. İş bu verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. Ve 6. Maddesinde sayılan hukuka uygunluk sebepleri kapsamında kişilerin rızası, sözleşmeden kaynaklı sebeplerle ve Perrigo’nun hukuki ve kanuni yükümlülükleri gereği Kanundan doğan sebeplerle işlenmektedir.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Aktarılıyor?

Kişisel Verileriniz hizmet aldığımız iş ortaklarımız, grup şirketleri, tedarikçilerimiz ve bayilerimizle yukarıda sayılan işlerin yürütülebilmesi amacı ile sözleşmesel ilişki kapsamında paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz Perrigo sistemlerinde tutulmakta olup, sistemin yürütülmesi amacı ile 3. Partilerle paylaşılmaktadır. Perrigo’nun ana şirketi olan Perrigo ile Perrigo’nun denetim yetkisine haiz olduğuna hususlarda alınan rıza ile veri paylaşımı yurtdışına aktarım olarak yapılmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Başvuru Haklarınız?

Kişisel Verilerin işlenmesinde ilgili kişinin hakları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.madde de sayılmıştır. İnternet adresimizde bulunan başvuru formunu doldurarak bu maddede sayılan haklarınız konusunda talepte bulunabilirsiniz. 

 

İş bu internet sayfasında bulunan Perrigo Kişisel Verilerin İşlenmesi Politkasını inceleyerek Perrigo kişisel veri konusundaki çalışmalarına ulaşarak katmanlı bir şekilde genel bir sürece ulaşabilirsiniz.